Logo
 
 
 
 
 

Medlemsmøte 29. mai; Oral kirurgi, oral medisin og litt på siden

 
Arrangement : Medlemsmøte 29. mai; Oral kirurgi, oral medisin og litt på siden
Dato : tir. 29.5. 2018
Sted : Høyres Hus, Stortingsgaten 20
Pris pr. deltaker : 0
Ledige plasser : 0
Kontakt person : OTFs sekretariat.
Telefon : 22436450
E-post :otf@oslotann.no
 

Oral kirurgi, oral medisin og litt på siden
I mange sammenhenger, kanskje særlig i politisk debatt, understreker tannleger ofte (og med rette) at «munnen er en del av kroppen». Av og til forsømmer imidlertid selv tannlegene å huske på at tennene og munnen henger fast i en kropp, og overlater problemer perifert for periodontalspalten til andre profesjoner. Dette gjør at tannlegen potensielt går glipp av mye som kan være både interessant og moro, men det kan også være farlig for pasienten, da en odontologisk vurdering i mange situasjoner er høyt verdsatt hos annet helsepersonell. 

Foredraget vil handle om ting som ligger litt på siden av det som tradisjonelt oppfattes som tannlegefaget, men der vi kan utgjøre en forskjell når det gjelder effektiv diagnostikk og behandling. Det være seg ved traumer, infeksjoner eller slimhinneforandringer. Av og til er det betydelige differensialdiagnostiske utfordringer man også må ta hensyn til. Litt pasientevaluering hører også med i denne sammenhengen – når er kroppen i en forfatning som gjør at tannhelse blir en vesentlig faktor for generell helse, og når kan vi tillate oss å gjøre hva? 
Kort oppsummert blir det altså litt av hvert.

Foredragsholder: Sigbjørn Løes

Sigbjørn Løes er avdelingssjef ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, universitetet i Bergen. 
Han har doktorgrad i molekylær utviklingsbiologi, og har publisert innen et bredt spekter av fagområder, inkludert tegneserier og hagleskyting. 

Løes er kirkemusiker på hobbybasis og fagansvarlig innen kjevekirurgi for Store norske leksikon/Store medisinske leksikon.

Foto: UiB
Tidspunkt
Medlemsmøtet starter kl. 17.00 med kaffe og prat hos våre utstillere. 
Registrering i 1. etasje fra kl. 16.50.
Slutt ca. kl. 20.30 inkludert pauser.
Møtested: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 6. etasje (Ordførersalen).
Utstillinger i Emil Stang vis à vis plenumssalen.

Se her for mer praktisk informasjon om kurset.

Viktig informasjon ved påmelding
Påmelding via «Attend / delta» knappen på Facebookarrangement er ikke gyldig påmelding. Påmeldingsskjemaet finner du nederst på denne siden (etter logoene) 
Etter at påmeldingen din er registrert, skal du motta en e-post bekreftelse. Får du ikke denne, ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50.

Dersom man møter uten å ha meldt seg på, kan man bli avvist hvis kurset er fulltegnet. 

Medlemmer i OTF kan delta. Tannleger fra andre lokalforeninger kan delta forutsatt at de betaler kontingent til Oslo Tannlegeforening (assosiert medlemskap).
Øvrig tannhelsepersonell kan ikke delta uten tillatelse fra styret i OTF. 
Har du meldt deg på og likevel ikke kan delta, ber vi deg melde deg av. 
Ta vare på bekreftelsen du får på epost ved påmelding.

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.
Timene blir automatisk registrert etter deltakelse.

Obligatorisk etterutdanning
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016). Les mer om dette her.


Påmelding åpner torsdag 3. mai kl. 9.00

Du kan benytte pausene til å oppdatere deg på produktnyheter fra dentalbransjen. Besøk utstillinger fra: 
Oppdatert  ‎ 03.05.2018

    
    
    
    
    
Ser du ikke påmeldingsskjemaet? Da er kurset fulltegnet, vi beklager!
Klikk her for å stå på venteliste. Avbestillinger forekommer, og da gjerne tett opp til kursdagen
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening