Logo
 
 
 
 
 

Medlemsmøte 4. desember; Medisinsk tannturisme

 
Arrangement : Medlemsmøte 4. desember; Medisinsk tannturisme
Dato : tir. 4.12. 2018
Sted : Høyres Hus, Stortingsgaten 20
Pris pr. deltaker : 0
Ledige plasser : 135
Kontakt person : OTFs sekretariat
Telefon : 22436450
E-post :otf@oslotann.no
 

Odontologisk turisme – ansvar og konsekvenser. 
Globalisering av helsetjenester gir pasienter muligheter til å velge hvor de ønsker å bli behandlet. Dette muliggjør helsetjenester som koster mindre, 50%, ja helt opp til 80% rabatter kan fremkomme for livsviktige inngrep som kreftbehandling og hjerteoperasjoner. Dette kan også kombineres med ferier, og får da betegnelsen medisinsk turist. Men også inngrep som tannhelsetjenester, her inngår implantater, orale infeksjoner, kosmetisk odontologi med mere.  Men er dette uten konsekvenser? Først og fremst er det viktig at odontologiske turister ikke fortrenger lokale pasienter bort med sin større kjøpekraft, deretter at de odontologiske tjenestene er av samme kvalitet som i hjemlandet. Ettersom antibiotika resistente bakterier i større og større grad utvikles i land med høyt antibiotika forbruk, er import av slike bakterier en trussel for vår mulighet til å behandle infeksjoner. Pasienter og helsearbeidere som kommer til Norden fra sykehus i resten av verden med høyt antibiotika forbruk, er i flere 10-år blitt kontrollert for bærerskap av spesielt farlige resistente bakterier. Det er viktig at også odontologiske pasienter er klar over risikoen med å la seg behandle i land hvor det fines svært farlige multiresistente bakterier, og at Norden som nasjoner har en felles politikk for å forhindre slik import.
 
Nye hygienekrav i odontologien, teori og praksis 
Nye hygieneforskrifter for odontologi er en utfordring for drift av tannhelse klinikker. I Smittevernlovens forskrifter er nå kirurgiske enheter på sykehus i samme gruppe som odontologiske kliniker med hensyn på krav til smittervern. Dette vil kreve en del kompetanseheving, men ikke minst dokumentasjon på at smittevern er satt i system og kontinuerlig blir journalført. Dette vil også medføre at kontroll av pasienter fra utlandet vil bli tilnærmet det en ser i forholdet til sykehus, og at helsepersonell vil bli pålagt kontroll regimer. En del faktorer er ikke avklart, som for eksempel tannhelseklinikkenes eventuelle tilgang til pasientenes journaler fra sykehus med hensyn på eventuell smittestatus.

Foredragsholder: Ørjan Olsvik, professor i klinisk mikrobiologi ved UiT
Professor in Clinical Microbiology (medicine), previously professor in gene technology (vet) and consultant to Norwegian Defence. Published +100 papers and editor of 4 books in the field of clinical microbiology/infectious diseases, antibiotic resistance.  
Served on editorial board of Journal of Clinical Microbiology. Have received Fulbright award, Fogarty award, CDC “Outstanding Contribution to Public Health award, Food and Drug Administration Achievement award, and Scandinavian Society for Infectious Diseases award.  
Elected fellow of American Academy of Microbiology and Infectious Disease Society of Americas.  Served at Centers for Diseases Control and Prevention 1983-1995. Consultant for WHO and World Bank. Senior Consultant to Norwegian Armed Forces Medical Services as specialist in outbreaks, bioterrorism and biological weapons.

Tidspunkt
Medlemsmøtet starter kl. 17.00 med kaffe og prat hos våre utstillere.
Slutt ca. kl. 20.30 inkludert pauser.
Møtested: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 6. etasje (Ordførersalen).
Utstillinger i Emil Stang vis à vis plenumssalen.

Se her for mer praktisk informasjon om kurset.

Viktig informasjon ved påmelding
Påmelding via «Attend / delta» knappen på Facebookarrangement er ikke gyldig påmelding. Påmeldingsskjemaet finner du nederst på denne siden (etter logoene) 
Etter at påmeldingen din er registrert, skal du motta en e-post bekreftelse. Får du ikke denne, ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50.

Dersom man møter uten å ha meldt seg på, kan man bli avvist hvis kurset er fulltegnet. 

Medlemmer i OTF kan delta. Tannleger fra andre lokalforeninger kan delta forutsatt at de betaler kontingent til Oslo Tannlegeforening (assosiert medlemskap).
Øvrig tannhelsepersonell kan ikke delta uten tillatelse fra styret i OTF. Har du meldt deg på og likevel ikke kan delta, ber vi deg melde deg av. 
Ta vare på bekreftelsen du får på epost ved påmelding.

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.
Timene blir automatisk registrert etter deltakelse.

Obligatorisk etterutdanning
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016). Les mer om dette her.

Påmelding åpner tirsdag 1 november kl. 09.00.

Du kan benytte pausene til å oppdatere deg på produktnyheter fra dentalbransjen. Besøk utstillinger fra: 

 

 
 
  
    
   
 
 

  
 
 

Oppdatert    ‎01‎.‎11‎.‎2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening