Logo
 
 
 
 
 

Medlemsmøte 8-2017, 12. desember; Tannhelse hos flyktninger

 
Arrangement : Medlemsmøte 8-2017, 12. desember; Tannhelse hos flyktninger
Dato : tir. 12.12. 2017
Sted : Høyres Hus, Stortingsgaten 20
Pris pr. deltaker : 0
Ledige plasser : 72
Kontakt person : OTFs sekretariat
Telefon : 22436450
E-post :otf@oslotann.no
 

Tannhelse hos flyktninger

Kurset vil gi en oversikt over:
- En kort innledning om migrasjon og helse generelt.
- Hvem er flyktninger i Norge i dag, og hvordan har deres situasjon og
  opprinnelse påvirket deres tannstatus?
- Tannbehandlingsbehov hos ulike grupper av flyktninger.
- Sammenheng mellom tannhelse og livskvalitet, og tennenes
  betydning for integrering.
- Psykisk traumatiserte flyktninger – tennenes betydning for den
  totale rehabiliteringen.
- Hvilke utfordringer opplever flyktninger i møtet med det norske
  tannhelsesystemet?
- Hvilke utfordringer opplever tannlegene?
- Rettigheter til tannbehandling hos ulike grupper av asylsøkere, flyktninger
  og papirløse migranter.
- Bruk av tolk og rettigheter til tolk
- Kommunikasjon på tvers av kulturelle forskjeller
- Prinsipper for traume-informert tannbehandling
- Tannlegers erfaringer fra asylmottak og Helsesenteret for papirløse migranter.


Foredragsholdere:

 
Tiril Willumsen
Dr. Odont, professor i
odontologiske atferdsfag, UiO.
Ann Catrin Høyvik
Tannlege, PhD-stipendiat ved Det odontologiske fakultet, avdeling for atferdsfag UiO
Masooda Dustiyar
Koordinator for tannhelseprosjektet
ved HPM (Helsesenteret for papirløse migranter). Tannlegeutdanning fra Russland
Per Kristian Hilden
Dr. Philos, senior-rådgiver i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, UiO.


Tidspunkt
Medlemsmøtet starter kl. 17.00 med kaffe og prat hos våre utstillere.
Slutt ca. kl. 20.30 inkludert pauser.
Møtested: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 6. etasje (Ordørersalen).
Utstillinger i Emil Stang vis à vis plenumsalen.
Se her for mer praktisk informasjon om kurset.

Viktig informasjon ved påmelding
Påmelding via «Attend / delta» knappen på Facebookarrangement er ikke gyldig påmelding. Påmeldingsskjemaet finner du nederst på denne siden (etter logoene) 
Etter at påmeldingen din er registrert, skal du motta en e-post bekreftelse. Får du ikke denne, ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller telefon 22436450.

Dersom man møter uten å ha meldt seg på, kan man bli avvist hvis kurset er fulltegnet. Medlemmer i OTF kan delta. Tannleger fra andre lokalforeninger kan delta forutsatt at de betaler kontingent til Oslo Tannlegeforening (assosiert medlemskap).
Øvrig tannhelsepersonell kan ikke delta uten tillatelse fra styret i OTF. Har du meldt deg på og likevel ikke kan delta, ber vi deg melde deg av. 

Ta vare på bekreftelsen du får på epost ved påmelding.Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.
Timene blir automatisk registrert etter deltakelse.

Obligatorisk etterutdanning:
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016).
Les mer om dette her.Alle utstillingsplasser er solgt denne dagen

Benytt sjansen til å slå av en prat med representanter fra:


    
   
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening