Logo
 
 
 
 
 

OTF-Nytt

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening

 
OTF-Nytt er Oslo Tannlegeforenings eget medlemsblad.
Publikasjonen utgis 6 ganger i året og distribueres til ca. 1400 medlemmer i Oslo, Follo-regionen og Asker & Bærum.

Les mer om medieplan og annonsepriser 2017 her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening